SC Halle ምፍላጥ !

SC Halle

ልዕሊ 1500 ኣባላት ዘለውዎ SC Halle ኣብ ዌስትፋለን እቲ ዝዓበየ ክለብ ስፖርት እዩ፡፡ ከም ኩዕሶ እግሪ፣ ናይ ጠረጴዛ ቴንስ፣ ቮሊቮል፣ ኩዕሶ ኢድ፣ ጂምናዝየም፣ ጉዕዞን ጃዝን ዘበናዊ ዳንስን ዝበሉ ስፖርታት ብተወሳኺ ብዙሓት ኮርስታት፣ ብዙሓት ፍጻመታትን ዝተፈላለዩ ማሕበራሰባዊ ክለበትን እውን ንህብ፡፡ ኣብ Halle ንነዊሕ እዋን ንበር ወይ ሕጂ ምጻእ ኣብ ክለብና ንኹሉ ዕድመን ንኹሉ ድልየትን ዝኸውን ነገር ኣሎ፡፡

እንኳዕ ናብ ክለብና ብደሓን መጻእኻ

For iPads and iPhones, there is currently no support of Tigrigna characters. Please download the flyer in Tigrigna (PDF).

ዝበለጸ ኣልሽ

ዝበለጸ ሓበሬታ ብትኽክልኛ ቋንቋ

ጀርመንኛ | እንግሊዝኛ | ፈረንሳይኛ | ሩስያኛ | ዓረብኛ | ትግርኛ

መግለጺ ስፖርታት

Fußball für Mädchen und Frauen im SC Halle

ኩዕሶ እግሪ

ጽቡቕ ተመነዩልና እሞ ተሓወሱ

እቲ ዝበለጸ ናይ መናእሰይ ክፍሊ ቀንዲ ናይቲ ኩዕሶ እግሪዲቪዥዮን ኮይኑ ልዕሊ 440 ኣባላት ኣለውዎ፡፡ ኣብ Halle እቶም ኣብ E- ጀመርቲ ጸወታ ዘለው እቶም ጋንታታት ጥራሕ ኣይኮኑን ድጋፍ ዘለዎም እኳድኣስ እቶም ቀዳማይ ናይ ኣወዳት ክለብ እውን እንነበር፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ኣጓላትን ደቂ ኣንስትዮን ኩዕሶ ንብዙሕ ዓመታት ኣካል እቲ ዲቪዥዮን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ፡፡

ፈለምቲ: Michael Rasper | ቴሌፎን. 0 52 01 25 66 | michael.rasper@sc-halle.de
Seniors: Jörg Stüber | Tel. 05201 7356565 | Mobile 0174 15 01 31 4 | joerg.stueber@sc-halle.de
Women: Günter Schäfer | Tel. 0 52 01 81 92 39
Girls: Thorsten Dworrak | Tel. 0160 90 53 48 81 | thorsten.dworrak@sc-halle.de

Regular website (German)

ቮሊቮል

ምስ ድልየትን ሓጎስን

ብሓቂ እቶም ተጻወቲ ቮሊቮል ናብ ስራሕ ኣዘንቢሎም ኣለው፡፡ እቲ 1ይን ካልኣይን ናይ ተባዕትዮ ጉጅለ ብዙሕ ናይ ሓባር ግጥማት ክለብ ከምኡ እውን እቲ 1ይ ናይ ደቂ ኣንስቲዮ ኣብ መስመር ክልተ ጊዜ ዓብዩ እዩ፡፡ብተወሳኺ እቲ እ ዲቪዥን በብዓመቱ"ሃለ ካፕ" የዳልውን ከም መዘናግዒ ቮሊቮል ይህን እዩ፡፡

Björn Kranenberg | bjoern.kranenberg@sc-halle.de | ቴሌፎን፡ 05 21 9881 5 27

Regular website (German)

Handball im SC Halle

ኩዕሶ ኢድ

ኩዕሶ ኢድ ንቆልዑ- ንቐፅል!

ዕድሚኦም ካብ 4 ክሳብ 12 ዝኾኑ ህጻናት ኣብ ክለባት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ"minis" ክሳብ D-Juniors ይጻወቱ፣ ብምቕጻል ናብ "big" ክለባት ይዛወሩ፡፡ ኣብ ፕሮግራም ካብ ስፖርት ብተወሳኺ ካልኣት ምንቅስቓሳት፣ ጸወታታትን ውድድራትን ኣለው፡፡ ናብዚ ብዙሕ፣ ቅልጡፍን ማራኽን ዓይነት ጸወታ ክጽንበሩ ዝደልዩ ኩሉ ግዘ ናብቲ ናይ ውልቀ ጉጅለታት ዕድመ ክጽንበሩ ቅቡል እዩ፡፡

www.union-halle.de

Tischtennis im SC Halle

ናይ ጠረጴዛ ቴንስ

ቅልጡፍን ተፈታውን ስፖርት

ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ጠረጴዛ ቴንስ ከም 1ይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክለብ ቻምፕዮንሺፕን ጸወታ ዓወትን ዓብይ ዓወት ዝተረኸበሉ ማራኺ እዩ፡፡ እቶም መፈለምቲ እውን ናብ ሓሙሽተ ክለባት ምስዘሰፍሐ ዲቪዥን ብማዕረ ጽቡቕ ይጻወቱ ኣለው፡፡

Gerhard Stoppenbrink | gerhard.stoppenbrink@googlemail.com 
ቴሌፎን 0 54 25 61 88

Regular website (German)

Gymnastik im SC Halle

Walking im SC Halle

ጂምናስቲክስ

ንህጻናት፣ ብጹሓትን ዓበይትን

ናቲ ክለብ ዝናኣሱ ኣባላት ጂምናስቲስ ኮይኖም ዕድሚኦም ሓደ ኣመት እዩ፡፡ ብኹሉ ዕድመ ጉጅለታት ህጻናት፣ ጥዕነኦም ክሕልው ዝደልዩ ጉጅለታት ኣባጽሕ፣ ኣብ እዋን እርጋን ተንቀሳቓስን ጥዑይን ንምኻን ዘኽእሉ ትምህርታት ንዓበይቲን ኣለና፡፡ ዋላ ኣብ ደገ እውን ምስ SC Halle ናይ ምስጓም (ዎክ) ፕሮግራም በገራት ስፖርት ንገብሮም፡፡

ጂምናስቲክስ: Monika Simunec | simunec@bitel.net | Tel. 0 52 01 1 01 61
ዎኪንግ (Walking): Marlen Stadermann | Tel. 0 52 01 28 28
ዎኪንግ (Walking): Gaby Bredenbals | Tel. 0 52 01 45 30 (from 18:00 clock in the evening)

Regular website (German)

Jazz und Modern Dance im SC Halle

ጃዝን ዘበናዊ ዳንስን

ካብ ናይ ህጻናት ትምህርታት ዳሲ ክሳብ ስፖርት ውድድር

እቲ ክፍሊ ዳንስ ንህጻናት፣ ጉጅለታት ዳንሲ ንመዘናግዕን ብዙሓት ናይ ስፖርት ውድድራትን ብጃዝን ዘበናዊ ዳንስን ንብዙሓት ሊጋትን ደረጃታት ዕድመን ትምህርቲ ይህብ ይህብ፡፡ እቲ ናይ ገዛ ናይ ቀዳምን ሰንበትን ውድድር (ጉንበት 2016) ናብዚ ፈጠራውን ዝተሓላለኸን ስፖርት ኣብነት የርኢ፡፡

Birte Potthoff | tanzen@sc-halle.de | ቴሌፎን 0176 61 98 93 21
ፈለምቲ: Jennifer Opitz | jenni.opitz@googlemail.com

Regular website (German)

ተወሰኽትን መጠን ኮርስታትን

ዓይነት ኮርስታት

 ኩሉ ግዘ ምስ Kreissportbund Gütersloh ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ ኮርስታት ንህብ- ንኣባላት ዘይኮኑ እውን፡፡

ኣብ ኩሉ ዕድመታት ምንቅስቓስ ቀጽል

SC Halle ብስፖርት" ኣካላዊ ጥዕና ንዓበይቱ ዜጋታት" ኣቢሉ ንጥዕና ብዕቱብ ይሰርሕ፡ ካብ ማእኸላይ 30ታታ ናይ ምክልኻል ስፖርት ክሳብ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት፡፡

መሕወይ- ስፖርት (Rehabilitation-sports)

SC Halle ኣብ ኦርቶፓዲክስ* (orthopaedics*) ናይ ምሕዋይ ስፖርታት  (Rehabilitation-sports) ይህብ፡፡ ብፍላይ ኣብቲ መበል ካልኣይ ኮርስ ሓደሽቲ ኣባላት ንከመጹ ይድለ! ንዝበለጸ ሓበሬታ ንሓላፊ ኮርስ Karin Kerwien ኣዛር፡፡
Karin Kerwien: ቴሌፎን 0 52 01 1 67 41

*እዚ ኮርስ እዚ ናይ ኦርዞፓዲክ ኢንዲኬሽን (orthopaedic indication) ንዘለዎም ዝወሃብ እዩ፡፡

Spielfest des SC Halle

Kindergarten-Cup des SC Halle

ዓመታዊ ፍጻመታት

"Spaß mit Spiel und Sport" (መዘናግዒ & ጸወታት & ስፖርት)
ናይ ቆልዑት ፌስቲቫል ጸወታ፣ በብዓመቱ ወርሒ ጥሪ ን30 ዓመታት

ናይ ቀዳምን ሰንበትን ናይ ጃዝን ዳንስን ውድድር
ኣብ ጽድያ ናይ ሙሉእ ሳምንት ዝለዓለ ዳንሲ

Sparkassen E-Juniors ክለብ ኩዕሶ እግሪ
ንልዕሊ 25 ኣብ ጀማሪ ኩዕሶ እግሪ ቀዋሚ ድልድል፣ በብዓመቱ በብኽረምቱ

ከም ናይ ኪንደርጋርተን ኩዕሶ እግሪ ውድድርን "Haller Volleyball Cup (ሃለር ቮሊቦል ካፕ)" ዝበሉ ካልኦት ፍጻመታት:

ትኩስ ሓበሬታ ኣብ www.sc-halle.de ምርካብ ይከኣል፡፡

SC Halle

ክለብ ስፖርት Halle 1919 e.V.
Graebestraße 23 • ቁጽሪ ሳንዱቕ ፖስታ 15 27 • D-33790 Halle (Westf.)
ቴሌፎን : (0 52 01) 73 56 055
ኢመይል፡ kontakt@sc-halle.de
www.sc-halle.de

ዝበለጸ ኣልሽ

ዝበለጸ ሓበሬታ ብትኽክልኛ ቋንቋ

ጀርመንኛ | እንግሊዝኛ | ፈረንሳይኛ | ሩስያኛ | ዓረብኛ | ትግርኛ